Bedrijfsgegevens
KAMA
Elize van der Plas
Coppenolstraat 14/101 – 2000 Antwerpen
BTW nr: 0542.352.041

Wanneer je boekt of een product bestelt of bij KAMA ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. We raden je dan ook aan deze even te lezen alvorens te boeken.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden altijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld door KAMA.

Intellectueel eigendom

De inhoud van de KAMA website (kamaworld.be – met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden (foto en video) e.d. – zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KAMA of rechthoudende derden. Wil je dus een foto gebruiken van deze website, vraag hier dan even goedkeuring voor.

Voor onze Facebook pagina of Instagram geldt dit niet: alle foto’s die op onze Facebookpagina staan mag je vrij gebruiken. Dat vinden we zelfs leuk: delen maar! Vermeld Kama en onze website er dan wel bij even bij.

Prijzen

Onze prijzen zijn zoals vermeld op deze website en zijn inclusief BTW. We behouden ons het recht om te allen tijde de prijzen te wijzigen.

Wanneer wij een korting geven of een offerte op maat maken bevestigen wij dit steeds via email. De offertes hebben een beperkte geldigheid, dit wordt steeds vermeld in de offerte.

Acties, kortingen en cadeaubonnen.

  • Iedere actie,- kortingscode, of cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na vervaldatum kan de actie,- kortings-, of cadeaubon niet meer worden gebruikt
  • Het tegoed van actie,- kortingscodes moet in één keer worden besteed en behoort toe tot 1 persoon (tenzij anders vermeld)
  • Actie,- of kortingscodes, of cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld
  • Actie,- of kortingscodes, of cadeaubonnen zijn niet geldig op shows en events

Onze diensten

Hier vind je de voorwaarden voor elk van onze diensten terug. Hier beantwoorden we ook vragen over hoe een bestelling en de betalingen verlopen en wat je moet doen als je wilt annuleren.

Burlesque Workshops

Boeking en betaling

Een workshop boeken kan via het boekingsformulier op de website (kamaworld.be). Wanneer we jouw betaling ontvangen hebben ontvang je via email een bevestiging van ons en is jouw reservatie voor de workshop helemaal in orde!

Je hebt bij de boeking de mogelijkheid om enkel een voorschot te betalen. In dit geval dien je de resterende betaling uiterlijk 2 dagen voor de workshop in orde te brengen via de betaallink die we je bezorgen via email.

Annulering en wijzigingen

KAMA kiest een lerares en locatie (in uw stad naar keuze). Wanneer de lerares of de locatie door omstandigheden (niet meer) beschikbaar is, kunnen wij deze te alle tijde wijzigen.

Wanneer de workshop door omstandigheden van onze kant geannuleerd wordt betalen we uiteraard het reeds betaalde bedrag/voorschot terug.

Wanneer jij de workshop wilt annuleren kan dit tot 25 werkdagen voor de workshop. Er wordt dan enkel een administratiekost van 25€ in rekening gebracht en het betaalde bedrag betalen wij terug. Indien je de workshop 25 dagen of  minder voor de workshopdatum wilt annuleren, wordt de volledige kost van de workshop in rekening gebracht. Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om de workshop kosteloos te verplaatsen naar een andere datum binnen 12 maanden.

Wanneer je een workshop met méér dan 10 personen boekt kan dit na boeking niet meer gewijzigd worden naar een boeking van minder dan 10 personen. Je kan in dit geval zelf op zoek gaan naar extra deelnemers of je boeking annuleren (incl. administratiekost van 25€) en een nieuwe workshop boeken.

Annuleren dient altijd schriftelijk, via email te gebeuren: info@kamaworld.be

Force Majeure: Indien een workshop niet kan doorgaan door omstandigheden buiten onze macht: zoals natuurrampen, oorlog, overheidsbepalingen, .. worden betaalde bedragen niet terugbetaald, maar kan de workshop verplaatst worden of zullen wij een tegoedbon/cadeaubon  geven ter waarde van het betaalde bedrag (de voorwaarden van de cadeaubon zijn volledig door ons te kiezen).

Locaties

KAMA maakt gebruikt voor haar workshops van verschillende locaties/ zalen in heel Vlaanderen. Wij kunnen deze locaties steeds wijzigen als dit nodig is en zullen je dan uiteraard op de hoogte brengen hiervan. In de zalen gelden de voorwaarden zoals vastgesteld door die locatie. KAMA is hier niet verantwoordelijk voor.

In de door ons gebruikte locaties/zalen gelden steeds de voorwaarden/huisregels zoals die opgemaakt werden voor die locatie. Deze dienen te worden nageleefd door alle deelneemsters aan de workshop. KAMA is bovendien niet aansprakelijk voor enig letsel dat wordt opgelopen voortvloeiende uit het gebruik van deze zaal/locatie.

Wanneer wij een workshop geven op jouw eigen locatie moeten er minimaal: voldoende stoelen (zonder armleuning) en 3 stopcontacten aanwezig zijn. Verder dient de vloer geschikt te zijn om op te dansen met hakken.

KAMA Shows

Boeking en betaling

Tickets voor KAMA Shows kunnen gekocht worden via de website (kamaworld.be). Wanneer we jouw betaling ontvangen hebben ontvang je via email een bevestiging van ons en is jouw reservatie voor de show helemaal in orde!

Annulering en wijzigingen

Gekochte showtickets worden NIET terugbetaald. Je mag ons wel contacteren en iemand anders in jouw plaats sturen. Je dient hiervoor een email te sturen naar info@kamaworld.be

Wanneer de show door omstandigheden van onze kant geannuleerd wordt betalen we uiteraard het reeds betaalde bedrag terug.

Force Majeure: Indien een workshop niet kan doorgaan door omstandigheden buiten onze macht: zoals natuurrampen, oorlog, overheidsbepalingen, .. worden betaalde bedragen niet terugbetaald, maar kan de workshop verplaatst worden of zullen wij een tegoedbon/cadeaubon  geven ter waarde van het betaalde bedrag (de voorwaarden van de cadeaubon zijn volledig door ons te kiezen).

Beeldmateriaal

Foto’s en video die tijdens de show worden gemaakt kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Als je een ticket voor één van onze shows of dansfeesten koopt stem je hiermee toe.

Aansprakelijkheid

De wederpartij kan KAMA niet ter verantwoording roepen, enige schade verhalen op financiële of andere wijze, welke opgelopen werd tijdens, voor of na een workshop, show of voortvloeiende uit een andere overeenkomst met KAMA. De wederpartij dient zichzelf hier voor te verzekeren.

Tot slot

  • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of advies aan de gebruiker worden beschouwd.
  • De inhoud van de site (links en deze algemene voorwaarden inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Je vind de meest recente versie steeds hier terug.
  • KAMA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

  • Op de tussen KAMA en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Belgisch recht worden beslecht.
  • Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat KAMA aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

 

Geef een antwoord